Föreskrifter för att undvika vattenbrist?

Havs- och vattenmyndigheten har ett pågående uppdrag om vattenbrist och om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2018 till Regeringskansliet. 

I uppdraget ingår det att titta på möjligheter, förutsättningar, konsekvenser och om det finns ett behov av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten från ett vattenområde, alternativt hindra sådant bortledande, för att undvika vattenbrist. Läs mer