Bävrar som en lösning till översvämningsproblematik

Det är i varje fall en av förhoppningarna med utsättningen av fyra bävrar som planeras i Dean Forest i västra England.

Projektets mål är att bävrarna ska bygga dammar, kanaler och fördämningar som ska bidra till att fördröja vatten uppströms i det aktuella avrinningsområdet vid kraftiga regn. Detta ska i sin tur innebära ett ökat skydd mot översvämningar i den nedströms liggande staden Lydbrook.

Bävern utrotades från England för omkring 400 år sedan men återintroducerades i Devon på försök under 2015. Projektet, som har initierats av den brittiska Skogsbrukskommittén (Forestry Commission), har nu fått klartecken från Storbritanniens miljösekreterare Michael Gove.

Läs mer om projektet på den brittiska regeringens hemsida.