Fastighetsägare på Gotland måste vara beredda på både torka och översvämning

Framtidens klimatförändringar kommer att innebära ett mer varierat väder där torka och skyfall blir vanligare. Länsstyrelsen på Gotland anser att det är viktigt att fastighetsägare vet vilka ansvar man har att skydda sig och sin egendom från översvämningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.