Mikroplast i Malmö – förslag till åtgärder för minskade utsläpp till miljö, 2018

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en rapport om mikroplaster i Malmö. Rapporten ger, förutom en kunskapssammanställning om källorna till utsläpp av mikroplaster, även förslag till åtgärder för hur spridningen ska minskas i Malmö.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.