Flera nya expertsvar om små avlopp

Nu finns det flera nya intressanta frågor och expertsvar om små avlopp publicerade. Du hittar svar från våra experter Peter Nilsson, Jonas Christensen och Maria Hübinette. Här hittar du länkarna till expertsvaren.

Flera frågor om vad miljökontoret ska tänka på vid ansökan om en större avloppsanläggning

Förbudet har trätt i kraft – ge tillstånd utan att invänta servitut, vad är lämpligt?

Tillståndet har inte följts – åtalsanmäla?

Större minireningsverk kan avlasta fastigheter som behöver bättre avlopp, samfällighet saknas – hur kan miljökontoret agera?

Villkora eget omhändertagande av slam i avloppstillstånd om slamsugningsfordon ej tar sig fram?

Vakuumtoa till sluten tank – kan man då ha ett kortare skyddsavstånd till dricksvattenbrunn?