Surr-projekt och årsmöte 20 mars

Gävle konserthus

Idag träffas ca 100 yrkesverksamma inom små avlopp för att lyssna, diskutera och lära av varandra. Här samlar vi länkar till dagens händelser.

Slutseminarium om provtagning i fält 20 mars, med arbetsnamnet Surr-projektet.
Seminariet börjar kl. 13.30 och slutar ca 17.00
Gävle konserthus, Bo Linde-salen.

Apropå surr…

I det norska arbete som föregått projektet talar man om surrogatparametrar. Parametrar som är lättare att provta i fält och ersätter andra parametrar men i gengäld ger en sannolik bild av funktionen.

Årsmöte för Avloppsguidens användarförening

När seminariet är slut laddar användarföreningens medlemmar om och håller årsmöte. Mötet äger rum i samma sal som seminariet.

Mer information om föreningen och årsmöteshandlingar

Mer information om föreningen för icke medlemmar (saknar login)