Platser kvar till utbildningen i § 6 LAV den 5:e juni

Vill du höra det senaste från utredare Anders Grönvall om vad som presenterats i den pinfärska utredningen om hållbara vattentjänster och § 6 LAV? Ta chansen och anmäl dig till VA-guidens utbildning den 5 juni i Stockholm! Sista anmälningsdag är nu på fredag den 25 maj.

Vi kommer också få höra flera va-experter så som Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten, Krister Törneke, Tyréns och Kerstin Rosén Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, som ger sin syn på de nya förslagen kring § 6 LAV-frågorna. Dagen innehåller förutom diskussioner och analyser kring utredningen även föredrag om olika kommuners arbete med frågorna kring § 6 LAV med exempel från Norrtälje, Örebro och Nordanstig.

Läs mer om kursen och anmäl dig här. (sista anmälningsdag är 25 maj)

Hållpunkter ur programmet, förmiddag:

Hållpunkter ur programmet, eftermiddag: