Sökes – handläggare med kunskap och åsikter om grundvatten

Grundvattenkoll

Vill du dela med dig av lärdomar och synpunkter om grundvattennivåer i samband med tillsyn och prövning av små avlopp? SGU tar just nu fram ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför deras vägledning om prövning. SGU tar gärna emot inspel under vägen från engagerade inspektörer.

Avloppsguidens användarförening vill koppla samman engagerade inspektörer vad gäller grundvattenfrågor och små avlopp med SGU. Tanken är att skapa en arbetsgrupp om grundvattenfrågor och små avlopp. Uppdraget:

  1. Ge respons till SGU utifrån deras underlag, liknande en referensgrupp.
  2. Synliggöra eventuella frågeställningar som rör handläggning med avseende på grundvattenfrågor som SGU:s underlag inte omfattar.

Att delta i en sådan arbetsgrupp innebär en möjlighet till fördjupning och lärande på distans.

Kontakta David Eveborn om du vill och kan finnas som referenshandläggare. Det vill säga om du har möjlighet och vill ta del av det underlag som SGU tar fram och ge återkoppling till dem.

Skicka även kopia till Bodil Forsberg, Avloppsguidens användarförening eller Björn Eriksson, VA-guiden, för att få åtkomst till det bakgrundsmaterial användarförening har sammanställt för gruppen. Frågor om arbetsgruppen, skriv till Bodil eller Björn.

Bakgrund

Den omättade zonen ner till högsta grundvattennivån under en infiltrerande anläggning är av avgörande betydelse för reningsfunktionen och därmed skyddet för människors hälsa och miljön.

I takt med att allt fler tillsynsmyndigheter kräver grundvattenrör vid infiltrationsanläggningar och därefter följer upp avståndet till grundvattennivån har det framkommit att många nya anläggningar riskerar att hamna för djupt i förhållande till grundvattennivån.

Detta innebär i första hand att myndigheten sannolikt behöver vara noggrannare i ansökningsprocessen och kräva in mer underlag till hur man bedömer avståndet till högsta grundvattennivå.

Havs- och vattenmyndigheten har bett SGU om understöd inför att HaV tar fram vägledning om prövning av ansökningar om tillstånd för små avloppsanläggningar. SGU bereder ett underlag under 2018.