Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska nya dammar minska risken för att detta sker i framtiden. 

Det är SVT Nyheter (3/5) som rapporterar om projektet som ska resultera i fyra nya fördröjningsdammar i Karlskoga kommun. Detta har även tidigare uppmärksammats av Entreprenadaktuellt (2/2). Förutom dammarna omfattar projektet även nedläggning av nya dagvattenledningar i områdena Rävåsen och Malmgårdarna. Allt planeras vara klart under hösten 2018. Budgeten är på omkring 10 miljoner kronor.

Dammarna har dimensionerats för att kunna fördröja regn med en återkomsttid på 30 år. Vid skyfall ska dagvatten ledas till dammarna för att sedan sakta rinna undan. Den planerade utformningen innebär att anläggningarna ska utgöra en naturlig del av närliggande parkmiljöer.

Se en film om projektet på SVT Nyheters hemsida.