Erfarenheter av va-kommunikation från Kungsbacka

Exempel på va-kommunikation från Kungsbacka från VA-guidens utbildning i va-kommunikation den 24 april i Göteborg.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.