Risk för vattenbrist i flera nya områden

I våras såg prognosen för grundvattensituationen ganska bra ut men med tanke på att maj månad var ovanligt varm och att juni i södra Sverige var en av de varmaste på 100 år ser det inte lika bra ut. Det finns risk för att flera nya områden kommer att få vattenbrist och att dricksvattnet i flera områden riskerar att ta slut om inte det torra vädret ger med sig.

Det är grundvattennivåerna i de små magasinen som har sjunkit onormalt mycket under maj och juni. De stora grundvattenmagasinen har mer kapacitet och påverkas inte lika mycket under kortare perioder av torka. Om det torra vädret håller i sig i resten av juli och augusti kan de stora magasinen sannolikt också påverkas. Grundvattennivåerna övervakas på de omkring 300 mätstationer som finns i hela Sverige och enligt SGU är det på en del platser de lägsta grundvattennoteringarna någonsin. Det har väl inte heller undgått någon att många lantbrukare har problem med torkan och att det är foderbrist runt om i Sverige.

Som VA-guiden tidigare rapporterat om är det en rad kommuner som infört bevattningsförbud och det är många kommuner som går ut med uppmaningar till kommuninvånarna om att tänka på att vara restriktiv med sin vattenförbrukning oavsett om man har egen brunn eller är ansluten till kommunalt vatten.

Läs mer på SGU:s hemsida om grundvattensituationen för juni månad.