Flera bevattningsförbud

Efter värmerekord i maj med mycket höga temperaturer har vattenförbrukningen varit högre än normalt runt om i Sverige. Omkring 30 kommuner har hitintills meddelat bevattningsförbud och många fler kommuner uppmanar sina kommuninvånare att hålla nere och hushålla med sin vattenanvändning. I flera fall handlar det om tekniska begränsningen i vattenverken, att inte kunna producera tillräckligt mycket vatten men i Södra Sverige, börjar man även få grundvattennivåer under det normala. Att vi inte har förra årets scenario med extremt låga grundvattennivåer i större områden än så länge, får vi tacka de höstens regn och de rikliga snömängderna som kom i vintras och som hjälpt till att fylla på grundvattenmagasinen.

För aktuell information om vattenbrist från SMHI/SGU

Mer information kring vattenbrist:

Läs även mer om vattenbrist på Naturvårdsverket och HaV:s hemsidor.

Krisinformationens information om vad du kan göra om du drabbas av vattenbrist

VAKA, nationell vattenkatastrofgrupp som ger stöd i kriser som rör dricksvattenområdet framförallt kommuner och dricksvattenproducenter men också till länsstyrelser och centrala myndigheter.