Översvämningsskydd ska skydda Falsterbonäset

Vellinge kommun vill skydda halvön Falsterbonäset mot tillfälliga översvämningar genom att uppföra ett översvämningsskydd. Kommunen har efter mycket förarbete nu lämnat in en ansökan om skyddet till Mark- och miljödomstolen.

Vellinge kommun

Skyddet är tänkt att skydda en 21 kilometer lång kuststräcka fram till år 2065. Skyddet ska till stora delar bestå av en jordvall med en höjd på mellan 1-2 meter. Vallen ska skydda bebyggelsen i orterna Höllviken, Ljunghusen och Skanör-Falsterbo vilket omfattar drygt 21 000 bostäder.

Att bygga skyddet beräknas ta 10 år och kommer att kosta 160 miljoner att genomföra.

Läs mer om projektet här.