Regeringen vill ha ett förbud mot slam på åkrar

Som VA-guiden berättat om tidigare i våras så har miljöminister Karolina Skog meddelat att det är dags lyfta den utdragna slamfrågan. Igår, i Sveriges radios nyheter kunde man också höra miljöministern meddela att det är dags att sätta ned foten i slamfrågan. Regeringen vill förbjuda slamspridning på åkrar. På regeringssammanträdet idag beslutar man därför om att tillsätta en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud för slam på åkrar ska se ut.

Slammet som sprids på svenska åkrar innehåller förutom näring en del problematiska ämnen som kadmium och bly, men också mikroplaster och andra miljöförstörande ämnen som man vill slippa. Frågan om spridning av slam från reningsverken har länge diskuterats och idag sprids endast 30 % av slammet på åkrarna. De resterande 70 % återförs inte i jordbruket utan används t.ex. för att täcka deponier och till andra anläggningsändamål och näringsinnehållet går därmed till spillo.

Det finns teknik och nya metoder att återvinna fosfor ur slammet, tekniker som att t.ex. bränna slammet och utvinna fosfor ur askan som används i flera europeiska länder. Utredningen som ska tillsättas ska bl.a. titta på vilka metoder som kan vara aktuella vid olika reningsverk i Sverige, ifall det behövs ett investeringsstöd för att få ny teknik på plats men också se om det uppströmsarbetet som är kopplat till slamspridningen kan behållas. Utredningen ska ge förslag på krav på återföring och då behöver man titta på tekniska begränsningar och hur mycket fosfor är det möjligt att återföra, enligt Karolina Skog.

Mer om slamfrågan:
Lyssna på hela inslaget i Sveriges radios nyheter: Regeringen vill förbjuda slam på åkrar
VA-guidens tidigare nyhet: Ska det äntligen hända något med slamfrågan?