Regeringens storsatsning på åtgärder mot vattenbrist

Regeringen satsar sammanlagt 135 miljoner kronor på åtgärder som ska motverka vattenbrist, i fotspåren av sommarens torka och brist på vatten. Satsningen innehåller flera konkreta åtgärder såsom inköp av nödvattentankar, möjlighet till kommunal vattenrådgivning, stöd i framtagande av kommunala vattenförsörjningsplaner m.m. Satsningen kommer ske i fyra stora områden:

  • Nödvattenplanering och nödvattentankar
  • Regionala vattenförsörjningsplaner
  • Kunskapshöjande insatser om vatten
  • Analys av framtida bevattningsbehov i livsmedelsproduktion

Samtidigt tillsätter regeringen också ett nationellt expertråd för klimatanpassning som det meddelades om tidigare i våras. Rådet ska ha som uppdrag att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning med ansvar för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys och att ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.

Läs mer på Regeringens hemsida om:
Regeringens satsning på åtgärder mot vattenbrist
Regeringens expertråd för klimatanpassning