Stora kostnader för Uppsala kommun till följd av skyfallet

Skador på Odensgatan i Uppsala till följd av skyfallet den 29 juli. Foto: Vilhelm Feltelius, VA-guiden

Kostnader i miljonklassen väntar Uppsala kommun för att åtgärda de skador som uppstod till följd av det kraftiga regnet som föll över staden i slutet av juli.

SVT rapporterar om att skyfallet har orsakat skador på flera platser i staden, bl a vid Odensgatan i stadsdelen Luthagen där bärlagret på en gångbana spolades bort. Enligt Roger Lindström, driftchef vid Uppsala kommun, kommer kostnaden för att åtgärda skadorna hamna i miljonklassen. Eftersom det i framtiden sannolikt kommer bli mer vanligt med liknande kraftiga regn påpekar han att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till risken för översvämningar i sin stadsplanering.

Ta del av artikeln och (det något sorgligt tonsatta) inslaget på SVT Nyheters hemsida.

Samtidigt menar forskaren Per Berg, forskare och landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, att två stora parker i anslutning till järnvägsspåren kring hade förhindrat att centralpassagen vid resecentrum hamnat under en meter vatten. Lyssna på intervjun på Sveriges Radios hemsida.

Visste du att: Det kraftiga regnet som föll ner över Uppsala den 29 juli motsvarar enligt VA-guidens egna grova beräkningar ett regn med en återkomsttid på cirka 63 år. Med återkomsttid menas att en specifik händelse i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under den angivna tidsperioden. Således bör ett nederbördstillfälle med en sådan regnvolym och intensitet i genomsnitt inträffa en gång var 63:e år.

I beräkningen har meteorologiska data från http://celsius.met.uu.se/ används samt räknesnurra från Svenskt Vattens publikation P110, framtagen av Gilbert Svensson. Räknesnurran kan kostnadsfritt laddas hem från Svenskt Vattens hemsida.

Mer inom samma ämne: Uteblivna försäkringspengar för skyfall i Malmö