Stora kostnader för Uppsala kommun till följd av skyfallet

Skador på Odensgatan i Uppsala till följd av skyfallet den 29 juli. Foto: Vilhelm Feltelius, VA-guiden

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VAK som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.