Dom från MÖD om kommunens skyldig att inrätta allmän VA-anläggning

En lågt belägen fastighet i ett område har stora problem med tillrinnande dagvatten från omgivningen. Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen föreligger det skyldighet för den aktuella kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.