Naturanpassade lösningar mot översvämning

En rapport som visar på hur kommuner med naturanpassade lösningar kan minska risken för översvämningar i nedströms liggande orter samtidigt som risken för uttorkning av mark förebyggs.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.