Blivande verksamhetsområde, tidsbegränsat tillstånd, avgift och anslutning – expertsvar

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

4 kommentarer

  1. ”Frågan gäller förutsättningarna för att kunna slippa anslutning till det kommunala va-nätet.”
    Även om huvudman upprättat en förbindelsepunkt och fastighetsägaren inte slipper betala anläggningsavgiften betyder det väl inte att huvudmannen kan tillse att faktisk anslutning sker?

  2. Det stämmer och framgår i det tidigare bifogade expertsvaret ” Men, inte heller den nämnd som är VA huvudman kan någonsin, aldrig, under inga omständigheter etc. tvinga någon fastighet att koppla på sig på en allmän anläggning. Däremot blir detta ofta fallet i praktiken eftersom brukaren i grunden är skyldig att betala sina avgifter enligt vattentjänstlagen så snart som förbindelsepunkten är upprättad och ett meddelande om detta har gått till fastighetsägaren.”