Digitalisering är ett av ämnena på VAK 2019 – Norrtälje kommun delar med sig av sina erfarenheter

– Bankkunder är vana att göra det mesta med banken digitalt. Vi siktar mot att fastighetsägaren gör mer själv även med avloppshandläggningen, säger Karolina Röstlund, miljöinspektör i Norrtälje kommun (t h). Här med inspektörskollegan Matilda Ullström.

Norrtälje är bland de första kommunerna i landet att ha helt digital handläggning av enskilda avlopp. På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-14 mars i Halmstad kommer de att berätta om bakgrunden, nuläget och framtidsplanerna för sitt digitaliseringsarbete.

– Man måste tänka utanför lådan, i digitalisering finns en enorm potential att effektivisera handläggningen av enskilda avlopp, säger Karolina Röstlund.

Just nu har kommunen fyra e-tjänster och en ny tillsynsmodul. Den första e-tjänsten som togs fram kallas Rött avlopp. Där kan utvalda fastighetsägare logga in med mobilt bank-ID och ge sig själva utsläppsförbud. En annan e-tjänst gör det möjligt för fastighetsägare att skicka in sin avloppsansökan, komplettera och följa sitt ärende digitalt. Likadana e-tjänster finns för anmälan om torr toalettlösning/latrinkompost samt anmälan/ansökan om installation av värmepump.

Den tillsynsmodul som kommunen nu testar gör att checklistorna som inspektörerna fyller i och all fotodokumentation som görs i fält går rakt in i ärendehanteringssystemet.

Digitaliseringen har redan sparat mycket tid och därmed pengar i Norrtälje. Bygglovsavdelningen fick betala tillbaka 2,5 miljoner till sökanden eftersom ärendena numera tar kortare tid.

– Det är kul om fler kommuner blir mer aktiva och stöter på utvecklarna av ärendehanteringssystemen. Då kan det hända grejer fortare, säger Karolina Röstlund.

Norrtälje har många fler idéer på arbetsuppgifter som kan underlättas av digitalisering. Hör Matilda Ullström och Karolina Röstlund berätta mer på konferensen.

 

Mer om digitalisering på konferensen

Markus Edström och Cecila Ahlmark från HaV berättar om projektet Smart miljöinformation om små avlopp

Fler kommunexempel om små avlopp på konferensen

VA-guiden frågar och jämför kommunernas arbetssätt vid tillsyn

Inspektörerna Stefan Engblom och Maria Högqvist berättar om SMOHFs arbete med tillsyn.

Till konferensens webbsida