Klimatförändringens effekt på framtidens skyfall sannolikt underskattad

Klimatförändringens effekt på framtidens skyfall kan ha hitintills ha underskattats. Det visar ny forskning som SMHI utfört inom ramen för ett europeiskt projekt om skyfall i ett förändrat klimat.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.