Nätverksträff för va-planering den 12 mars i Halmstad

Är du intresserad av att nätverka om va-planeringsfrågor? Du kanske är ensam i din organisation med va-planeringsfrågor eller är du med i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen eller va-bolaget? Passa på att ta med hela din arbetsgrupp eller kom själv på träffen. Nätverksträffen är gratis och du får chansen att byta erfarenheter, får tips och råd och lyssnar på hur andra gör med sina va-planeringsfrågor.

För första gången bjuder vi in till en förkonferens till den stora konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Vi smygstartar eftermiddagen den 12 mars med bl.a. nätverksträff för va-planering som avslutas med en guidad busstur som tar med dig ut till Hotel Tylösand. Nätverksträffarna är öppna för kommuner och kommunala bolag medan bussturen är öppen för alla intresserade.

Från programmet: Nätverksträff va-planering

Vi fokuserar på erfarenhetsutbyte kring va-planeringsfrågor. Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden ger en introduktion till va-planering och vi fördjupar oss i ett kommunalt exempel om va-planering. Frågor som Hur får man till ett förvaltningsövergripande samarbete diskuteras och vi jämför och byter erfarenheter om var deltagande kommuner är i sina va-planeringsprocesser.

Se hela programmet och hur du anmäler dig

När du anmäler dig väljer om du vill delta på träffen för va-planering eller små avlopp som båda avslutas med busstur eller om du bara vill följa med på den guidade bussturen med dagvattenfokus.


Datum: 12 mars 2019
Tid: kl.13.00 för små avlopp och va-planering
kl.15.45 samling för guidad busstur
Plats: Halmstads Teater, Kungsgatan 25, Halmstad
Arrangörer: VA-guiden, Avloppsguidens användarförening, Halmstads kommun och LBVA
Anmälan: Senast den 2019-02-27. Anmälan finns här!
Kostnad: Förkonferensen är gratis. OBS! Utebliven närvaro debiteras med 500 kr
Frågor: Marie Strand, tel 018-10 57 01, e-post: marie.strand@vaguiden.se