Vännäs kommun rustar för framtidens skyfall

Vännäs kommun rustar för framtidens kraftigare och intensivare skyfall. Genom att återskapa skyddsvallar vid Vindelälvens och Umeåälvens sammanflöde ska katastrofer såsom den som ägde rum för 80 år sedan undvikas.

År 1938 skedde så kallade Spölandskatastrofen då området vid sammanflödet mellan den oreglerade Vindelälven och reglerade Umeåälven översvämmades. Anledningen var en mycket kraftig vårflod som resulterade i att de befintliga skyddsvallarna brast.

I syfte att rusta för framtidens intensivare och kraftigare nederbörd vill Vännäs kommun nu återskapa vallarna, rapporterar Västerbottningen (7/12).

Byggandet av vallarna kommer att utföras av kommunen, delvis i samarbete med Vattenfall. Kommunens del beräknas kosta omkring sex miljoner kronor, där 60 procent finansieras av Myndigheten av samhällsskydd och beredskap, MSB.

Totalt omfattar återställningsarbetet sex kilometer skyddsvall som kommer att höjas cirka 0,5 m – 1,5 m. Enligt Christer Nygren, VA- och gatuchef vid Vännäs kommun, kommer vallarna då att kunna klara ett 200-års flöde. De återskapade vallarna kommer även göra det möjligt att lätta på byggnadsrestriktioner som idag finns för området.

Läs mer skyddsvallarna om på Västerbottningens hemsida.


Mer inom samma ämne: 

– Översvämningsskydd ska skydda Falsterbonäset
– Sundsvall förbereder sig för vårfloden
Rapporter om översvämning till följd av vårfloden