Enkät: Hur arbetar ni med tillsyn av små avlopp?

VA-guiden frågar och jämför för att synliggöra hur frågor som rör små avlopp hanteras av olika aktörer. Först ut är frågan om tillsyn av små avlopp och rör landets miljöförvaltningar.

Vi behöver era svar till den 7 mars.

Vi tror att alla tjänar på att handläggningen av ärenden om små avlopp lyfts fram och synliggörs. I kontakter med miljöinspektörer märker vi att många vill veta hur andra förvaltningar arbetar. Vi möter upp detta genom att dela dokument och berätta via reportage och nyheter.

Vi tar ett steg vidare och frågar för att sammanställa och visa mer systematiskt.

Först ut, tillsyn av små avlopp

Enkäten i korthet:

  • Det är 16 frivilliga frågor. Vi tror inte att det tar lång tid att besvara dem.
  • Vi önskar svar till 2019-03-07.
  • Utse gärna en från förvaltningen som besvarar enkäten.
  • Under Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars i Halmstad siktar vi på att kunna ge en översikt och ett axplock från enkäten.

Hade du problem med att fylla i enkäten någon gång sen em 25/2-fm 26/2? Vi beklagar teknikstrulet. Nu är det åtgärdat.

Men tack till er som hörde av er när det inte fungerade! Skriv gärna till Björn om du har frågor eller om formuläret skulle krångla igen.

Enkäten

VAG SMA Enkät om tillsyn feb19
För eventuell återkoppling utöver sammanställningen av resultat. Om vi t.ex. vill nå alla som svarat.
Vi behöver denna uppgift för att se om vi fått flera svar från en och samma förvaltning. Uppgiften tas inte med i sammanställning av resultat.

Hur arbetar ni med tillsyn av små avlopp?

Det vill säga söker upp husägare och bedömer befintliga anläggningar på eget initiativ.
Havs- och vattenmyndigheten hänvisar till GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar som förvaltas av Länsstyrelserna.
Havs- och vattenmyndigheten hänvisar till GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar som förvaltas av Länsstyrelserna.
Till exempel: Husägaren uppmanas att meddela om hens anläggning är undermålig och får då ett förbud meddelat utan att förvaltningen besöker och bedömer anläggningen.
Kommentar till frågan om tillsyn av små avlopp i stort. Saknas någon viktig fråga? Eller medskick till VA-guiden om denna enkät.
Skickar

Vi ber dig ange e-postadress och förvaltning. Det är enbart för att veta om vi får flera svar från ett och samma miljökontor. Uppgifter om e-post och organisation tas inte med i sammanställningar av resultat eller översikter. Vi publicerar enbart de anonymiserade sammanställningarna.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som följer dataskyddsförordningen (GDPR), VA-guidens integritetspolicy

DELA