Enkät: Hur arbetar ni med tillsyn av små avlopp?

VA-guiden frågar och jämför för att synliggöra hur frågor som rör små avlopp hanteras av olika aktörer. Först ut är frågan om tillsyn av små avlopp och rör landets miljöförvaltningar.

Vi tror att alla tjänar på att handläggningen av ärenden om små avlopp lyfts fram och synliggörs. I kontakter med miljöinspektörer märker vi att många vill veta hur andra förvaltningar arbetar. Vi möter upp detta genom att dela dokument och berätta via reportage och nyheter.

Vi tar ett steg vidare och frågar för att sammanställa och visa mer systematiskt.

Först ut, tillsyn av små avlopp

Enkäten i korthet:

  • Det är 16 frivilliga frågor. Vi tror inte att det tar lång tid att besvara dem.
  • Vi önskar svar till 2019-03-07.
  • Utse gärna en från förvaltningen som besvarar enkäten.
  • Under Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars i Halmstad siktar vi på att kunna ge en översikt och ett axplock från enkäten.

Enkäten

Tack för alla svar! En sammanställning kommer inom kort.

Vi ber dig ange e-postadress och förvaltning. Det är enbart för att veta om vi får flera svar från ett och samma miljökontor. Uppgifter om e-post och organisation tas inte med i sammanställningar av resultat eller översikter. Vi publicerar enbart de anonymiserade sammanställningarna.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som följer dataskyddsförordningen (GDPR), VA-guidens integritetspolicy