Spännande samtal väntar i morgonsoffan på Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad

På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp återkommer programpunkten ”VAK-soffan”. Det är expertsamtal där speciellt inbjudna gäster diskuterar kring lite bredare ämnen. På konferensens andra dag, torsdag den 14 mars kommer vi ha årets två samtal i VAK-soffan.


Till vänster: Anna Wallefors, kommunikationsdirektör Region Halland, i mitten: Rolf Larsson, docent och vattenexpert från Lunds Tekniska Högskola och till höger: Birger Wallsten, Svenskt Vattens dricksvattenexpert.

VAK-soffa om vattenbrist och återanvändning av vatten
Vi kommer inleda med ett samtal kring ”Vattenbrist och återanvändning av vatten”. I detta kommer Anna Wallefors, kommunikationsdirektör Region Halland som varit ansvarig för Halmstads kommun kring bevattningsförbud och vattenbesparing de senaste torra somrarna, att delta. Hon samtalar med Rolf Larsson, docent och vattenexpert från Lunds Tekniska Högskola och Birger Wallsten, Svenskt Vattens dricksvattenexpert.

Diskussionen leds av VA-guidens Mats Johansson och kommer fokusera på aktuella och spännande frågor bland annat:

– Är vattenbrist det nya normalläget för kommunernas planering för dricksvatten?
Måste vi ändra på något i hur vi arbetar och planerar, vad i så fall?

– Vem har rätt till vattenresurserna och har kommunen rätt att vägra vissa att använda vårt kommunala dricksvatten?

– Måste vi börja rena och återanvända annat vatten t ex havsvatten eller avloppsvatten. Behöver vi i så fall ändra våra lagar och regler?

VAK-soffa 2 – Hur får vi folk att förstå?

Lars-Olof Johansson, docent och miljöpsykolog, Göteborgs Universitet

I den efterföljande VAK-soffan kommer vi diskutera kunskap, attityder och motivation hos fastighetsägare och andra att göra saker som är bra för va-försörjningen och vattenmiljön.

Nina Steiner, kommunikatör VA SYD.

På temat ”Hur får vi folk att förstå?” kommer miljöpsykologen Lars-Olof Johansson från Göteborgs Universitet och VA SYD:s kommunikatör Nina Steiner, som bland annat driver projektet Plats för vattnet, diskutera kommunikationens betydelse för va, vatten och miljöarbetet.


Läs hela programmet och anmäl dig här till konferensen senast den onsdag den 27 februari.