Svenskt Vattens dricksvattenexpert på VAK

VA-guiden är mycket glada att ha Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten som föreläsare under två programpunkter på Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad.

Vi hittar Birger dels i konferensens morgonsoffa torsdagen den 14 mars i ett samtal om ”Vattenbrist och återvinning av vatten” och dels i seminariet ”Skydda och spara vårt vatten” där vi kommer få höra Svenskt Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten:

– Jag tänker beskriva de problem vi ser kring skyddet av vårt dricksvatten. Dricksvattenförsörjningen i Sverige hotas från olika håll. Dels från kemikalier och andra oönskade ämnen, dels från de pågående klimatförändringarna. Även resursfrågor, otillräcklig lagstiftning, organisatoriska brister och ökade säkerhetshot utgör på sikt problem för att skydda dricksvattnet.

Birger Wallsten, vad krävs av oss på kort sikt?

– Att vi är öppna för samverkan, både när det gäller vattenresurserna men även gällande kompetens och personella resurser i VA-verksamheterna. Att öka kännedomen om vattensituationen, informera hushåll och anslutna verksamheter om aktuella förhållanden. Arbeta aktivt med regionala vattenförsörjningsplaner.

I ett 10-årsperspektiv men även framåt i tiden, vilken vattenfråga kommer vara viktigast att arbeta med för våra kommuner och va-bolag runt om i Sverige?

– Leveranssäkerheten ur flera perspektiv. Att alla har tillgång till en bra råvattenresurs, som är tillräcklig och skyddad och att vi planerar och utför investeringar för säkrad vattenrening och distribution.

Dricksvattenfrågorna är avgörande både nu och i framtiden ur flera olika perspektiv och frågorna är många att hantera. Kan man lyfta fram en extra viktig fråga att belysa?

– En handgriplig fråga är hur vi får fler vattentäkter som har vattenskyddsområde med aktuella föreskrifter.

VA-guiden är mycket glada att du vill komma på VAK och ge Svensk Vattens perspektiv på dessa viktiga vattenfrågor. Vad vill du att våra deltagare tar med sig hem från din föreläsning?

– Att känna att vi har bra förutsättningar i Sverige gällande vatten. Men vi måste lyfta vattnets status – i samhällsplaneringen, i politiken, i vår vardag. Det är vårt viktigaste livsmedel!


Missa inte Svenskt Vattens medverkan med Birger Wallsten på konferensen under torsdagen den 14 mars. Du hittar hela programmet för Vatten Avlopp Kretslopp här.