Motion om tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp ska debatteras

Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag.

Frågan om tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp har lyfts i en motion av Edward Riedl, Moderaterna. Motionen ska debatteras i Riksdagen den 3 april. Frågan ska även debatteras i riksdagen den 2 maj.

Edward Riedel vill stoppa möjligheten att tvångsansluta fastighetsägare till kommunalt vatten och avlopp med hänvisning till att ”Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar”. Riedel menar att är orimligt att tvinga fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till dyra kommunala va-lösningar särskilt om det finns lokala va-lösningar som är billigare och tillräckliga ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Som VA-guiden tidigare rapporterat om föreslås en del förändringar i 6 § vattentjänstlagen (§ 6 LAV) från utredningen om hållbara vattentjänster som överlämnade sitt betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster” till regeringen i slutet av maj 2018. Utredningen ligger efter remissrundan som avslutades i oktober 2018 på regeringens bord. Förslag på förändringar som föreslås öppnar upp för bedömningar och gör att kommunen ska ta hänsyn till om det finns andra möjligheter än med en allmän va-anläggning att uppnå motsvarande skydd för människors hälsa eller miljön.

VA-guiden kommer naturligtvis att fortsätta följa och rapportera om vad som händer i frågorna.

Läs mer: Motion 2018/19:1711, Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp


Relaterat

Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är överlämnat till regeringen (endast för medlemmar med login på VA-guiden)
Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster
Reflektion: Kalla faktas Stugupproret