Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster

Remisstiden för betänkandet SOU 2018:34, Vägar till hållbara vattentjänster är slut. På regeringens hemsida kan du ta del av alla de 93 st yttrandena från nationella myndigheter, kommuner, branschorganisationer m.m. som ombads att svara på betänkandet. Passa på att kolla in vad din kommun eller organisation har tyckt.

Du hittar remissvaren här!