Utlysning av bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Det finns det nu möjlighet att söka bidrag till åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön, bl a åtgärder som minskar utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Naturvårdsverket får använda totalt 145 miljoner kronor i bidrag till:

  • dagvattenåtgärder som minimerar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
  • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk (läs mer här)

Bidraget får betalas ut till investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikropaster och andra föroreningar, eller på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Bidraget kan även användas till förstudier och andra förberedande åtgärder som krävs inför en planerad konkret åtgärd.

Både offentliga och privata aktörer har möjlighet att söka bidraget. Det kan exempelvis handla om kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föroreningar eller företag. Bidrag kan dock inte betalas ut till privatpersoner eller till åtgärder som redan påbörjats.

Sista ansökningsdatum är 13 maj 2019!

Du hittar mer information om utlysningen på Naturvårdsverkets hemsida.

För frågor om bidraget: bidragdagvatten@naturvardsverket.se