Avloppslistan inlägg januari 2019

Avloppslistan

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 januari 2019. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du deras namn och e-postadress i inläggen i din mailbox (om du prenumererar på Avloppslistan).

Ämnen som diskuterats:

 • Biomoduler, sid 2
 • Avloppsvatten från återvinningsstation, sid 5 (obesvarad)
 • Kemikaliesten, sid 5
 • Bygglovsremisser, sid 5
 • Trekammarbrunn + dike till kommunalt reningsverk, sid 11
 • En fråga om bergkross vs markbäddssand, sid 11
 • Avlopp som påverkar hyresgästers dricksvatten, sid 12
 • Fastighetsägare saknas, sid 13
 • Situationsplan till ansökan, sid 14
 • Delgivningskvitto, sid 15
 • Luftning via uppsamlingsbrunn, sid 15 (obesvarad)
 • Utreda slutna tankar, sid 15
 • AQUATO-reningsverk, sid 17 (obesvarad)
 • Förbjuda utsläpp från WC och BDT? sid 17
 • Tillstånd för avstyckad tomt, sid 18
 • Traditionell markbädd, sid 18
 • Påtryckning för att få in Eget omhändertagande/Latrinhämtning, sid 20
 • Miljösanktionsavgift vid ekonomiska svårigheter, sid 21
 • Inventering av små avloppsanläggningar, sid 21
DELA