Belastning och påverkan från dagvatten

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har tagit fram en ny sammanställning om belastning av föroreningar från dagvatten till vattenrecipienter. Studien är en del av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att föreslå etappmål för dagvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.