Hur säkerställa dagvattenhantering innan bygglov?

Eidar Lindgren, forskare och professor vid KTH besvarar två frågor om huruvida det går att i detaljplanen ställa krav på att dagvattenhanteringen ska vara löst innan bygglov ges. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.