SGU söker kommuner till projekt om avloppspåverkade dricksvattenbrunnar

Under 2019-2020 studerar SGU förekomsten av organiska miljögifter i enskilda dricksvattentäkter. SGU söker därför kommuner som är intresserade av frågan och som kan tänka sig att hjälpa till med inventering av fastigheter samt provtagning.

Låter det intressant?

Kontakta David Eveborn eller Paulina Bastviken vid SGU innan sommarledigheten.

Som deltagande kommun kommer ni med stöd av oss inventera fastigheter och avlopp samt medverka i urvalet av studieobjekt. Ni kommer också ta vattenprover som skickas till laboratorium för omfattande analys av organiska substanser, smittämnen med mera. Säger David Eveborn.

Huvudsakliga arbetsinsatsen med provtagningar väntas ske under våren 2020

SGU kommer sedan utvärdera resultatet av analyserna för att se hur vanligt det är med olika substanser i enskilda dricksvattentäkter och om det är vanligt att närliggande avlopp påverkar dricksvattenkvaliteten. Alla analyser bekostas av Naturvårdsverket som finansierar projektet men deltagande kommuner bekostar sin egen medverkan. Det är önskvärt att deltagande kommuner kan bidra med prover från omkring 10 fastigheter.

Hoppas ni är intresserade av att medverka! Kontakta någon av nedanstående personer för intresseanmälan eller frågor. Gärna innan sommarsemestrarna!

VA-guidens kommentar

Det låter som en intressant möjlighet för miljökontoren och deltagande inspektörer att få chans att studera en fråga som annars ligger inom husägarens domän men som myndigheten behöver ha en principiell uppfattning om. Det vill säga ett tydligare hum om hur pass stor risk för närliggande vattentäkter en avloppsanläggning i utgör.

Och det är ju alltid trevligt med provtagningsprojekt där någon annan bekostar analysen.

Kontakt

David.eveborn@sgu.se, 018-17 94 63

Paulina.bastviken@sgu.se, 018-17 90 58