Digitalisering ska bidra till motståndskraftig vattencykel i staden

I ett nytt EU-projekt ska digitala verktyg och sensorer ge ökad kunskap och bättre beredskap att hantera klimatförändringar och urbanisering.

SCOREwater är EU-projektet som syftar till att få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering.

Göteborgs motståndskraft mot höga vattenflöden

Vad innebär då detta? Enligt ett pressmeddelande från en av projektdeltagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, är tanken att bl a undersöka hur sensorer och digitala verktyg kan användas för att få ökad kunskap och bättre beredskap för att hantera klimatförändringar och urbaniseringens påverkan på avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Verktygen ska vara till nytta för olika användare såsom kommuner, företag och medborgare.

SCOREwater kommer att genomföras under fyra år och i tre städer: Barcelona, Amersfoort och Göteborg. I staden som gett oss Blåvitt, Håkan Hellström och Karin Boye ligger fokus på att inom projektet förbättra motståndskraften mot höga vattenflöden genom övervakning på byggarbetsplatser. I Barcelona planeras användandet av en metod för så kallad avloppsociologi, med syfte att analysera livsstilsvanor baserat på vattenkvalitetsmätningar i avloppssystemet. I Amersfoort, en stad i provinsen Utrecht i Nederländerna, kommer fokus vara på att undersöka nya tekniker för vattenmängdskontroll och hydrologisk modellering.

Kunskap och data i en digital plattform

Tanken är att all kunskap och data som samlas in inom ramen för projektet sedan ska in i en digital plattform. Genom platformen kan sedan samtliga projektpartners (totalt 14 organisationer) utbyta erfarenheter och resultat. Redan befintliga tekniska plattformar och tjänster planeras också att anslutas till SOREwaters digitala plattform. Förhoppningen är att de digitala tjänsterna i slutändan ska ge möjlighet till ekonomiska besparingar vad gäller underhåll och driftkostnader för vattensystemen.

Läs IVL:s pressmeddelande i sin helhet här. 

SCOREwaters projekthemsida hittar du här.