Kommunen som är bäst på klimatanpassning i Sverige

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Svensk Försäkring kartlagt de svenska kommunernas klimatanpassningsarbete och korat en vinnare för år 2019. Den vinnande kommunen uppmärksammas bl a för arbetet med dagvattenbäddar och regnvattenspolande toaletter. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.