Miljontals fimpar till Öresund via dagvattnet

Under det årligen återkommande projektet Havsresan samlas dykare och forskare på ett ställe i Sverige för att kartlägga livet under ytan. Denna gång var projektet i Helsingborg där en av upptäkterna var stora mängder med fimpar. 

I ett inslag (20/8) rapporterar SVT Nyheter Helsingborg om de upptäkter som gjorts i Öresund under det årligen återkommande projektet Havsresan. Grundtanken med projektet är att öka respekten för havet genom att lyfta relevanta frågeställningar och visa den mångfald som havet bidrar med. Under projektet sker kartläggningar av livet under ytan genom dykningar på olika platser i Sverige. I år hade turen kommit till Helsingborg där Öresund stod i fokus.

Dykningarna denna gång visade på en havsbotten som till till stora delar var i bra skick men dykarna fann även stora mängder med spökgarn och, i anslutning till utlopp för dagvatten, miljontals cigarettfimpar.

Du kan ta del av bilder från dykarnas upptäkter på SVT:s hemsida. Läs mer om projektet Havsresan 2019 här.

SVT: Chockupptäckt – miljontals fimpar vid avloppsrör i Öresund


Relaterat:

Belastning och påverkan från dagvatten
Dagvattenkvalitet – en kunskapssammanställning
Dagvattenprogram Helsingborgs stad – Dagvattenpolicy NSVA, 2015