Serious gaming som stöd i klimatanpassning

I det nya klimatanpassningsspelet från SMHI träder du in i rollen som koordinator för klimatanpassning i den lilla staden Väderköping (Bild: SMHI).
Vill du spela spel på arbetstid? Nu har du chansen. SMHI har utvecklat ett nytt spel som ska fungera som stöd för konstruktiva diskussioner om klimatanpassning. Här ges du möjlighet att träda in i rollen som koordinator för klimatanpassning i den lilla staden Väderköping.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.