Serious gaming som stöd i klimatanpassning

I det nya klimatanpassningsspelet från SMHI träder du in i rollen som koordinator för klimatanpassning i den lilla staden Väderköping (Bild: SMHI).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.