Serious gaming som stöd i klimatanpassning

I det nya klimatanpassningsspelet från SMHI träder du in i rollen som koordinator för klimatanpassning i den lilla staden Väderköping (Bild: SMHI).

Vill du spela spel på arbetstid? Nu har du chansen. SMHI har utvecklat ett nytt spel som ska fungera som stöd för konstruktiva diskussioner om klimatanpassning. Här ges du möjlighet att träda in i rollen som koordinator för klimatanpassning i den lilla staden Väderköping.

Serious gaming innebär att spel används i ett annat syfte än ren underhållning. Spelanden görs istället i ett utbildningssyfte eller för att öka kompetensen inom ett ämnesområde som kan vara svårt att förstå och diskutera på annat sätt. Utifrån denna princip har SMHI tagit fram ett klimatanpassningsspel som ska bidra till ökad förståelse för hur samhället kan hantera effekterna av ett förändrat klimat.

Väderköping behöver din hjälp

Träd in i rollen som koordinator för klimatanpassning i staden Väderköping. Du väljer svårighetsgrad baserat på scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden och därmed förväntad ökning av den globala medeltemperaturen (RCP 2.6, RCP 4.5 eller RCP 8.5). Därefter är det dags att börja anpassa staden efter nya behov och extramre väder. Tro inte att det blir enkelt. Budgeten är begränsad så det gäller att prioritera.

I spelet ges du möjlighet att anpassa staden efter nya behov och förväntat mer extremt väder. Budgeten är dock begränsad. (Bild: SMHI).

Varje ny utmaning (en politiskt vanligt förekommande term) kommer med fyra olika alternativ, där valet står mellan att inte göra någonting, bygga/göra som vanligt eller att delvis eller helt anpassa staden till ett förändrat klimat. Du exempelvis hantera risker för jordbruket och möjligheterna att bygga ett nytt bostadsområde. Alla val du gör påverkar också FN:s globala hållbarhetsmål som i slutändan ska nå ”grön” nivå för att du ska lyckas. Även hur många liv dina åtgärder lyckats rädda utvärderas i slutändan.

När du gjort dina val kommer sedan tiden att simuleras och effekterna av dina val att presenteras i form av nyheter i Väderköpingsposten. Som man kan se nedan har jag inte ännu lyckats rädda Väderköpings stora och enda(?) idrottsprofil från värmeböljan, trots upprepade försök.

Effekterna av dina val visas när tiden simuleras. (Bild: SMHI).

I utvecklingsstadiet

Spelutvecklarna är tydliga med att påpeka att även om simuleringarna som man stöter på i spelet bygger på vetenskaplig kunskap, utgör de inte ett facit på hur det kommer att bli. Spelet är i skrivande stund även en så kallad alfa-version och således fortfarande i utvecklingsstadiet.

Oavsett tycker jag att klimatanpassningsspelet är värt att testa. Om inte annat visar spelet på svårigheten med att kombinera omfattande klimatanpassningsåtgärder med en begränsad budget. Det är också ett bra och roligt sätt att belysa ett mycket komplext problem och kan, precis som spelutvecklarna hoppas, förhoppningsvis underlätta diskussionen om klimatanpassning i svenska kommuner.

Länk till SMHI:s klimatanpassningsspel


Samverkan för hållbar klimatanpassning
Kommunen som är bäst på klimatanpassning i Sverige
Grön infrastruktur och klimatanpassning

DELA