Ansvaret för att avleda vatten från orörd naturmark?

Vem är det som ansvarar för det vatten som rinner över orörd naturmark? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.