En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt

    En handbok för den som vill lära sig mer hur man får till en systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar av VA-projekt i den allmänna VA-anläggningen.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.