Krav på dagvattenhantering i gammal detaljplan?

En fråga om krav på hantering av dagvatten vid bygglov i en gammal detaljplan besvaras av VA-guidens juridiske expert, Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. 

Fråga: Jag har frågor som gäller krav på hantering av dagvatten vid bygglov inom DP. Vi har i detta fall en gammal detaljplan (-90 talet) som inte har bebyggts, där man nu söker bygglov.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.