Miljödepartementet ändrar sig- ingen ytterligare anmälningsplikt för anmälda reningsverk

Miljödepartementet arbetar med att ändra kraven på att redan anmälda avloppsreningsverk ska anmälas igen. De hoppas besluta om ändringen innan årsskiftet.

Miljödepartementet jobbar just nu med en ändring av förordningen så att reningsverken inte ska omfattas av reglerna, bland annat efter att branschorganisationen Svenskt Vatten uppmärksammat departementet på ändringen som ger dubbel anmälningsplikt.

Syftet med ändringen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd var egentligen att genomföra avfallsdirektivets krav så att bl a avfallsbehandlingsanläggningar ska ha tillstånd för verksamheten innan årsskiftet. Reglerna formulerades dock så att anmälningspliktiga avloppsreningsverk inbegreps vilket nu Miljödepartementet förhoppningsvis kommer hinna besluta om att ändra innan årsskiftet.


Relaterat:

Regeringsbeslut – avloppsreningsverk måste anmälas igen, senast vid årsskiftet