Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

Den 18 mars föreläser Annafia Öqvist under Vatten Avlopp Kretslopp om hur Falu kommun arbetat med tidsbegränsade tillstånd och delar med sig av deras erfarenheter och råd om detta.

I Falun tidsbegränsas alla tillstånd för markbaserade anläggningar som har vattentoalett. Tidsbegränsningen innebär att husägaren behöver ansöka om omprövning och förvaltningen påminner om detta. Tillstånd för minireningsverk tidsbegränsas inte, istället gör man regelbundna tillsynsbesök.

Annafia kommer att berätta mer om hur förvaltningen arbetat med att tidsbegränsa tillstånd och de omprövningar som följer med detta. Hon ger exempel på lärdomar och erfarenheter de skaffat sig då de tidsbegränsat vissa typer av tillstånd för små avlopp sedan 2003.

Det finns exempel på andra förvaltningar som också rutinmässigt började tidsbegränsa tillstånd men som ändrade sig då de inte ville skapa en stor administrativ börda med omprövningar om ca 10 år och framåt.

Hur ser ni på den farhågan?

– Ja det skulle vara om nämnden fördelade kontorets resurser för att arbeta med små avlopp till något annat, då skulle det kanske bli problem med omprövningarna. Så i teorin kan det finnas en risk men vi har arbetat utifrån nämndes riktlinjer och har alltså nämndens stöd för att arbeta så här.

En fördel är att vi lättare kan planera för uppföljning. Vi vet ju hur många anläggningar som ska omprövas per år och avgiften för omprövning täcker arbetsinsatsen. I och med omprövningen och tillsynen av minireningsverk kan vi få till ett system som gör att vi följer upp alla avlopp och det tycker vi är viktigt, säger Annafia Öqvist.

annafia öqvist
Annafia Öqvist

Annafia har arbetat med små avlopp vid Falu kommun i över 10 år och deltog i projekten om surrogatparametrar där man testade och lärde sig mer om att mäta på minireningsverk för att få en snabb indikation om anläggningens förutsättningar för att fungera bra. Annafia har även verkat som styrelseledamot och kassör i Avloppsguidens användarförening. Under 2020 byter hon tjänst och roll och kommer arbeta med miljötillsyn och tillsynsvägledning vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vatten Avlopp Kretslopp är flyttat till 17-18 mars 2021 i Jönköping