Hållbar slamhantering – utredning på remiss

Miljödepartementet har remitterat Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3. Den 19 mars presenterar utredningssekreterare Ida Lindblad Hammar utredningens förslag under Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping.

Vi hoppas och förväntar oss att föredraget ger en sammanfattande överblick och kan vara en ypperlig ingång för den som ska svara på remissen eller funderar på om det är aktuellt att svara eller inte.

19 mars kl 10.30 i seminariet va-planering, små avlopp och kretslopp:

  • Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam – utredningens förslag

Mer om Vatten Avlopp Kretslopp

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 maj 2020. Även om remissen skickats till utvalda instanser är alla som vill välkomna att lämna synpunkter.


Relaterat

Hållbar slamhantering – nu är betänkandet överlämnat
(kräver login för va-planering)

Regeringskansliet: Remiss av Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3

Svara på remiss – hur och varför