Nya statliga bidrag för att trygga tillgången till dricksvatten

För andra året i rad så delas särskilt öronmärkta statliga bidragspengar ut till länsstyrelserna i deras arbete med vattenhushållning och tryggad vattenförsörjning meddelar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

I år blir det 58 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten till länsstyrelserna. Förra året delades 45 miljoner ut till bidragsstöd.Kommuner, va-bolag men också företag kommer få möjlighet att söka bidrag från länsstyrelserna till olika lokala miljöprojekt för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Regioner som tidigare drabbats hårt av vattenbristproblematiken är bland annat Blekinge, Gotland, Kalmar och Skåne som också får större andel av bidragen fördelat till sig där man i fördelningen tagit hänsyn till risken för vattenbrist och torka, samt föroreningspåverkan i respektive län.

Fördelning av stödet för respektive region:

 • Blekinge 3 559 317 kr
 • Dalarna 954 556 kr
 • Gotland 3 316 368 kr
 • Gävleborg 910 047 kr
 • Halland 2 492 709 kr
 • Jämtland 795 208 kr
 • Jönköping 2 823 400 kr
 • Kalmar 4 021 854 kr
 • Kronoberg 2 166 700 kr
 • Norrbotten 1 319 167 kr
 • Skåne 6 421 265 kr
 • Stockholm 6 141 138 kr
 • Södermanland 2 870 865 kr
 • Uppsala 2 896 820 kr
 • Värmland 986 513 kr
 • Västerbotten 1 143 378 kr
 • Västernorrland 893 798 kr
 • Västmanland 2 261 205 kr
 • Västra Götaland 5 767 966 kr
 • Örebro 2 386 694 kr
 • Östergötland 3 871 032 kr

Relaterat

HaV:s pressmeddelande 2020-02-19
Statliga bidrag för att undvika vattenbrist