Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag – hur användbara är de i praktiken?

Finns svaret på alla frågor om provtagning av dagvatten, djupt där ner i brunnen?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.