Covid-19 kan ge möjlighet till uppskov för att lämna in miljörapporten

Är organisationen drabbad av sjukdom till följd av covid-19 och problem uppstår med att lämna in miljörapporten? Det finns möjlighet att få uppskov.

Naturvårdsverket meddelar på sin hemsida att till följd av covid-19 finns det möjlighet att få förlängd tid för att lämna in miljörapporten för verksamhetsåret 2019 till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Miljörapporten ska vanligtvis lämnas in senast den 31 mars men tillsynsmyndigheten kan bevilja anstånd i en månad enligt 6 § NFS 2016:8 för exempelvis sjukdom, där covid-19 bedöms vara skäl för anstånd. Bedömningen måste dock alltid göras i det enskilda fallet om det finns skäl för anstånd.

Naturvårdsverket om hur man kan gå tillväga för att meddela uppskov:

”Det bör vara tillräckligt att ge ett muntligt besked på telefon. Men tillsynsmyndigheten bör dokumentera sitt ställningstagande, till exempel genom en tjänsteanteckning.”

Läs mer om vad som gäller kring undantag för rapporteringen på Naturvårdsverkets hemsida.