Slambildning och mikrobiell sammansättning av biofilm i infiltrationsanläggningar

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VAK som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Jag tolkar rapporten som att den uppmanar en till att inte dra förhastade slutsatser utifrån besynnerlig slambildning. Det vill säga att det är svårt att säga något om anläggningens funktion utifrån enstaka observationer av slam på ställen där det inte borde vara slam.