VA-podden #13 – Mats Johansson om förslagen i slamutredningen och remissvaren

Vad tycker egentligen viktiga aktörer om förslagen i Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)? Vilka alternativ ställer man sig bakom? Har utredningens förslag delat ”slam-Sverige” eller råder enighet?

Efter mycket om och men och årtionden med diskussioner och utredningar med olika förslag på hur slam och frågorna kring återföring av näringsämnen ska regleras har nu betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) varit ute på remiss.

VA-guidens Maja Englund har pratat med Mats Johansson, som arbetat som sekreterare i den stora utredningen om Hållbar slamhantering. Mats berättar lite om utredningen vars direktiv var att ta fram förslag på förbud för spridning av avloppsslam men även ett lagkrav på återvinning av fosfor ur avloppsslam.

Är då förslaget med totalförbud för spridning av slam på produktiv jordbruksmark en vattendelare eller ställer sig majoriteten av remissvaren bakom förslaget som medger ett undantag för spridning av hygieniserat och kvalitetssäkrat slam? Vad säger egentligen remissvaren och vad händer nu när remisstiden är slut? Lyssna till när Mats Johansson redogör kortfattat för förslagen i utredningen och vad remissvaren säger i det trettonde avsnittet av VA-podden.

Du hittar även VA-guidens sammanfattning av utredningens förslag (kräver login för VA-planering) och utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) i sin helhet med remissvaren här.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.