Dagvattenlistan – ett diskussionsforum för dagvattenfrågor

Under hösten planerar VA-guiden att starta ett diskussionsforum för kommuner och övriga myndigheter som vill diskutera dagvattenrelaterade frågor med varandra.

Sedan tidigare administrerar VA-guiden Avloppslistan och Kretsloppslistan, två diskussionsforum där kommuner och andra myndigheter kan utbyta information om små avlopp och kretslopp.

VA-guiden vill därför nu, som ett första steg, undersöka intresset för ett forum för dagvattenfrågor för kommuner och andra myndigheter, där medlemmar i VA-guiden – dagvatten, ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med varandra. Formatet utgörs av ett mailforum där frågor mailas in till listan och därefter vidare ut till forummedlemmarna. Det innebär alltså att du som deltagare inte behöver logga in någonstans för att hänga med och delta i diskussionerna, endast hålla koll på din inkorg.

Anmäl ditt intresse för Dagvattenlistan genom att fylla i formuläret nedan. 

Du förbinder dig inte till något genom att anmäla intresse för Dagvattenlistan men för att kunna hantera din intresseanmälan, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

Intresseanmälan - Dagvattenlistan

Tänkt upplägg för Dagvattenlistan

Målet är att upplägget för Dagvattenlistan följer samma princip som Avloppslistan och Kretsloppslistan:

  • Forumet är öppet för kommuner och övriga myndigheter som är medlemmar i VA-guiden – dagvatten.
  • VA-guidens redaktion deltar på listan som moderatorer och diskussionspartners.
  • Inläggen sparas och läggs ut i månadsvisa sammanställningar på VA-guidens medlemssidor. I sammanställningarna visas inläggen anonymt, utan skribentens namn eller e-postadress. Även uppgifter om namn på specifika kommuner eller platser tas bort.
  • Om en speciell produkt eller tjänst nämns i diskussionen kommer berörda företag att ges möjlighet att bemöta påståenden, om VA-guiden bedömer att företaget bör har intresse av det. Författarens identitet förmedlas inte till företagen.
  • När en produkt eller tjänst diskuteras kan en sammanställning av alla diskussioner gällande produkten läggas ut på medlemssidorna, även dessa är anonyma.
  • Sammandrag av diskussioner som är intressanta för en större del av dagvattenbranschen kan komma att publiceras på öppna webbsidor. I dessa sammandrag kommer inte författarens identitet eller detaljer som kan identifiera ärenden att finnas med.

Frågor om Dagvattenlistan? Kontakta Ville Feltelius