Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

  Vill du vara med i nätverket?

  Kretsloppsnätverket är till för alla som arbetar med frågor om kretslopp. Listan är öppen för kommuntjänstemän och personer som arbetar med eller är intresserad av kretsloppsfrågor i eller direkt åt kommunernas räkning. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap.

  Nätverket har:

  • 1–2 träffar per år (kika här nedan på träffarnas innehåll)
  • Samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk (vi samarrangerar träffarna)
  • Information om pågående projekt
  • Länkar till relevanta rapporter
  • Egen diskussionslista – inlägg till listan skickas till: [email protected] 

  Välkommen att vara med!

  Kontakta mig så lägger jag till dig i vårt nätverk.

  Marie Strand
  Marie Strand

  Planerade aktiviteter

  Här kommer datum för nästa nätverksträff i Avfall Sveriges Slamnätverk att läggas upp så snart det är bestämt!


  Genomförda aktiviteter

   

  Tisdag 27 september 2022 på SLU i Uppsala, Nätverksträff för små avlopp i kretslopp

  Inbjudan och program 
  Summering av nätverksträffen (Artikel öppen för medlemmar inom VA-guiden Små avlopp och VA-planering)

  Tisdag 7 december 2021- Nätverksträff Slamnätverket – digital
  Avfall Sveriges Slamnätverk bjöd på en digital förmiddag på temat ”Digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen” 
  Program (pdf för nedladdning)
  Summering av nätverksträffen
  Torsdag 27 maj 2021 – Nätverksträff små avlopp i kretslopp – digital
  En nätverksträff som bland annat bjöd på kretsloppsfrågor, gruppdiskussioner och digitalt studiebesök till Knivsta kommuns nya hygieniseringsanläggning.
  Inbjudan och program
  Referat från nätverksträffen

  Torsdag 4 juni  2020 – Nätverksträff Slamnätverket – digital
  Den första digitala nätverksträffen genomfördes med rekorddeltagande. Det stod slamfrågor och alternativa tekniker för slamhantering på agendan.
  Inbjudan och program
  Referat från träffen

  Fredag 10 maj 2019 – Nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Kvicksund, Eskilstuna.
  En fin dag i maj genomfördes en heldag med föredrag, diskussioner och studiebesök bl.a. till Sörby gårds våtkomposteringsanläggning för klosettvatten och latrin.
  Här hittar du inbjudan och program för träffen
  Referat från nätverksträffen 

  Träffen arrangerades ihop med Avfall Sveriges slamnätverk och Eskilstuna kommun.

  Fredag 9 november 2018 i Örebro – Nätverksträff 
  Den 9 november i Örebro genomfördes den årliga nätverksträffen för Avfall Sveriges slamnätverk. Träffen anordndes av Avfall Sverige, i samarbete med Tekniska förvaltningen/Avfall i Örebro kommun och VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp.
  Här hittar du inbjudan och program för träffen 
  Sammanfattning från nätverksträff för slamnätverket (login för små avlopp och VA-planering krävs)

  Torsdag 24 maj 2018 i Töreboda – Nätverksträff för Kretsloppsnätverket m.fl.
  En nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp genomfördes en varm försommardag i Töreboda. På agendan stod föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Träffen ordnades tillsammans med Avfall Sverige och deras slamnätverk, samt Töreboda kommun och Sötåsens Naturbruksskola.
  Här hittar du inbjudan och program för träffen 
  Sammanfattning från nätverksträffen för kretsloppsnätverket den 24 maj

  Onsdag 21 mars 2018 i Gävle – Nätverkslunch Kretslopp
  Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kunde man prata kretsloppsfrågor med likasinnade. Lunch hölls för Kretsloppsnätverket tillsammans med representanter från MACRO-projektet.  Läs mer här

  Onsdag 6:e december 2017, Nätverksträff med Avfall Sveriges slamnätverk
  VA-guiden arrangerade tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk en träff i Jönköping i december 2017. Läs mer här