Kretsloppsnätverket – små avlopp i kretslopp

  Kommande aktiviteter 2018
  Nätverksträff i höst för Avfall Sveriges slamnätverk mer information kommer.

  Genomförda aktiviteter
  Torsdag 24 maj i Töreboda – Nätverksträff för Kretsloppsnätverket m.fl.
  För alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Träffen ordnas tillsammans med Avfall Sverige och deras slamnätverk, samt Töreboda kommun och Sötåsens Naturbruksskola. Inbjudan och utförligt program hittar du här.

  Onsdag 21 mars i Gävle – Nätverkslunch Kretslopp
  Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kunde man prata kretsloppsfrågor med likasinnade. Lunch hölls för Kretsloppsnätverket tillsammans med representanter från MACRO-projektet.  Läs mer här

  Onsdag 6:e december 2017, Nätverksträff med Avfall Sveriges slamnätverk
  VA-guiden arrangerade tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk en träff i Jönköping i december 2017. Läs mer här

  Vill du vara med i nätverket?

  Kretsloppsnätverket är till för alla som arbetar med frågor om kretslopp. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap.

  Nätverket har:

  • 1–2 träffar per år
  • Samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk (vi samarrangerar ofta träffarna)
  • Information om pågående projekt
  • Länkar till relevanta rapporter
  • Egen diskussionslista – inlägg till listan skickas till: kretslopp@diskussionslistan.se 

  Välkommen att vara med!

  Kontakta mig så lägger jag till dig i vårt nätverk eller e-posta info@vaplaneringsguiden.se

  Marie Strand
  DELA